مورخ:[1394-04-26 07:41:01]
»
»محمدرضا گلزار و اولین تصویر تبلیغاتی خود از یک برند معروف بهداشتی ! + عکس

محمدرضا گلزار در کنار فعالیت بازیگری خود اخیرا قراردادی را با گروه بهداشتی “سان استارز” منعقد نموده است که محصول معروف این برند مسواک است.

محمدرضا گلزار و اولین تصویر تبلیغاتی خود از یک برند معروف بهداشتی ! + عکس

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا گلزار و اولین تصویر تبلیغاتی خود از یک برند معروف بهداشتی ! + عکس