مرتبط با برچسب » جستجوی اخبار » تعداد خبر یافت شده : 1
  • حالت هواپیما چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟

    حالت هواپیما چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟

     

    بسیاری از کاربران فکر می کنند استفاده از حالت هواپیما در گوشی هیچ کاربردی ندارد و تا وقتی که مشخص نشده امواج شبکه های مخابراتی ضرری جدی ندارندف نیاز به فعال کردن آن هم نیست، یا دست کم کاربرد آن تنها به حضور به هواپیما محدود می شود.

[| 1 |]