مجله اینترنتی چلچله - کد : 11343 |[1394-04-15 13:00:01]
»خواص دعای جوشن کبیر
»معانی بند جوشن کبیر

 خواص دعای جوشن کبیر به تفکیک بند به بند

چاپ این صفحه معانی بند جوشن کبیر

 

 

فضيلت آيه هاي دعاي جوشن كبير به تفكيك آيه

 

 

بند 1- برای روزی است ؛هر روزخدا را با  اسما بخوانید .

بند 2- اگر در مهلكه گرفتار شده اید و نمیتوانید از آن خلاص شوید و یا در برنامهای واقع شده اید كه بیرون آمدن از آن مشكل است .  

بند 3-در برابر دشمن بخوانید و اگر دشمن زیاد د ارید هر روز تكرار كنید . 

بند  4- برای ایجاد جاه و مقام .  

بند 5- برای نزدیك شدن به خدا .  

بند  6- برای خشوع دل و تواضع پیدا كردن در مقابل خدا .  

بند 7- یا غافر الخطا یا برای روزی حلال .  

بند  8- یا ذالحمد ؛برای نعمت و یا اگر كسی در وعده اش همیشه تعلل میكند  .  

بند 9 –برای ایجاد محبت  .  

بند  10-یا صانع كل مصنوع برای بستن زبان دشمن و زبان فردی كه بد دهن است و زبان به فحش و بد دهن می گشاید  .  بند 11 –یا عدتی عند شدتی  برای گشایش وآسانی در كار مهمی كه بدنبال آن هستید .  

بند 12- یا علام الغیوب برای گشایش بخت  .  

بند 13- برای ایجاد سعادت و دولت و خوشبختی در خانه .  

بند 14- برای ایجاد آرامش در كسی كه  یاغی و عصیانگر است.  

بند  15- برای جریان افتادن سریع كاری و جلوگیری از امروز و فردا كردن  .  

بند 16- برای از بین رفتن ترس از نكیرو منكر  .  

بند  17- برای آسان شدن كار .  

بند  18- اگر با شخص مهمی كار مهمی دارید .  

بند 19- برای آسان گذشتن از پل صراط .  

بند 20- برای حفظ ایمان  .  

بند 21- برای از بین رفتن درد وغم .  

بند 22-24  برای آسان شدن كارها و به خوبی انجام شدن آنها قبل از شروع  .  

بند 26- برای امور دنیوی و رفع غم و محنت در دل و چنانچه عاشق زیارت خانه خدائید روزی 21 مرتبه این را بخوانید  .  بند 27و 28- برای بستن زبان دشمن و هنگام امر به معروف . 

 بند 24و30- برای یافتن بخت بلند و دولتمند شدن  .  

بند 31و32- برای بیدار شدن دل به یاد خدا و خوشی حال هنگام عبادت  .  

بند  34و35- برای مقرب شدن نزد بزرگان و همسر  .  

بند 36و58-برای دفع هر نوع شر  .  

بند 37- برای حالت تهوع به خصوص در دوران بارداری  .  

بند 38و92-برای دفع چشم زخم و نظر بد  .  

بند 39-برای حفظ مال  .  

بند 40- برای حمل اسباب و باز كردن مغازه به جهت خوب بودن درآمدش.  

بند42- برای دست یابی به رحمت الهی  .  

بند 43-برای رهای از گناه و معصیت .  

بند 45 – برای بزرگ و عزیز شدن  .  

بند 46- برای آسان شدن امور الهی  .  

بند 48- زود بلند شدن برای نماز و یا طلب هر ساعتی كه میخواهید برای نماز صبح برخیزید  .  

بند  های 49-77-86-برای دفع بلا .  

بند 50- برای بیدار شدن در هر ساعتی  .  

بند  های 51-71- برای دفع اجنه  .  

بند 52- برای رفع ناراحتی اعصاب  .  

بند 53-54- برای دفع باد سرخ  .  

بند 55-94 برای رفع سردرد . 

بند 56-57-هرگاه كسی به تهمتی دچار شد این بند را بخوانید تا تهمت زننده به سختی دچار شود  .  

بند 59-93-95- برای رفع كمردرد .  

بند 60- برای رفع باد شكم  .  

بند 61-88- برای رفع سرخك .  

بند 62- قبل از وارد شدن به دریا برای ایمنی  .  

بند 63-66- برای رفع سردرد (دستمالی روی سر بگذارید و هفت بار یا چهل و یك بار خوانده شود  .  

بند 63-80- برای رفع چشم درد  .  

بند 62- برای رفع زكام  .  

بند 67- برای بیشتر شدن نور چشم  .  

بند 68- برای رفع درد بینی  .  

بند 70-87- برای  رفع قولنج  .  

بند 72- برای رفع درد ساق پا. 

بند 73-74- برای رفع درد دهان  .  

بند 75- برای رفع گوش درد  . 

بند 76- برای رفع دندان درد  .  

بند  79- برای رفع درد و سستی بدن  .  

بند 80- برای رفع درد حلق و حنجره  .  

بندهای 83و85و99- برای رفع كل امراض  .  

بند84- قبل از هر كاری خوانده شود  .  

بند 89- برای رفع باد زرد  .  

بند 90- برای رفع باد سفید  .  

بند 91- برای رفع باد سیاه  .  

بندهای 96و98- برای دفع مكروهات  . 

بند 97- برای رهائی از زندان  .  

بند 100- برای استجابت سریع دعا .

 


انتهای پیام/8/