مجله اینترنتی چلچله - کد : 11779 |[1394-05-25 18:42:01]
»درمان بانام های خدا:
» درمان بیماری با اسما خداوند

تقدیم به کسانی که به این بیماری ها مبتلا هستند

چاپ این صفحه  درمان بیماری با اسما خداوند
 
 
 
- دکترابراهیم کریم ،مبتکردررشته ی زمین شناسی زمینی کشف کرده است که نام های زیبا ونیکوی خداوند،نیروی شفا بخش برای درمان بسیاری ها دارند، آن هم به وسیله ی روش های دقیق اندازه گیری درسنجش توانایی های درونی بدن انسان . 
اوپی برده است که هریک ازنامهای خدا نیرویی دارد که سیستم دفاعی بدن رابرای کارشایسته ومناسب دراعضای معینی تحریک می کند.
 
- دکترابراهیم با اجرای قوانین صدا وآهنگ متوجه شد که نام بردن وذکرحتی یکی ازاسماء الحسنی سیستم های انرژی بخش وتوان حیاتی درون بدن انسان بهبود می بخشد . اوپس ازسه سال تحقیق وآزمایش به نتایج زیردست یافت:
 
 
نام بیماری:
 
ستون فقرات........الجبار
قلب.........النور
رگ قلب.......الوهاب 
اعصاب .........المغنی
معده..........الرزاق
غده ی تیروءید..........الجبار
سردرد........الغنی
کلیه........الحی
روده ها.........الرزاق
پانکراس.......الباریء
دردگوش..........السمیع
 
 **************
 
غده تیموس........القوی
غده فوق کلیوی.........الباریء
عضله ی قلب........الرزاق
چشم.......النورالبصیر
سرطان.......الله جل جلاله
سینوزیت......الطیف الغنی
شریان های چشمی ......المتعال
قولون (روده بزرگ)....الرووف
کیست چربی......النافع
عصب چشم......الظاهر
درداستخوان......النافع
 
 **************
 
رحم.....الخالق 
روماتیسم.........المهیمن
مثانه.......الهادی
پروستات........الرشید
فشارخون.......الخافض
ریه .....الرزاق 
زانو......الرووف
ران.........الرافع
عضلات........القوی
شریان ها.........الجبار
کبد........النافع
 
- دکتراشاره دارد که خودش نخستین کسی است که این ازمایش ها برروی اوانجام شد وبیماری التهاب چشم هایش رابا زبان آوردن نامهای ......النور،البصیر،الوهاب، ......درمان کردودرعرض ده دقیقه کاملا شفا یافت وسرخی چشم هایش برطرف شد.
 
- اومتوجه شد که نام های خداوند برای پیش گیری نیز موثرند وپی برد که نیروی درمان هنگام تلاوت آیات شفا وپس ازذکرهای نام های خدا ......چندبرابر می شود .برخی ازان ایات عبارتند:
 
فیه شفاء للناس.....وننزل من القران ما هوشفاء ورحمه للمومنین...
وشفاء لمافی الصدور......واذا مرضت فهویشفین
 
روش درمان :
گذاشتن دست برمحل درد وگفتن نام خدا تا حد امکان .
ان قدرتکرارکند تا درد به خواست خداوند متعال برطرف شود.
 
خداشفا دهنده است.
 

انتهای پیام/8/