مجله اینترنتی چلچله - کد : 11780 |[1394-05-25 18:53:01]
»
»اعمالی که موجب بی برکتی و فقر می شود :

عوامل کاهش رزق و روزی و بی برکتی وفقر ! 

چاپ این صفحه اعمالی که موجب بی برکتی و فقر می شود :

 

 

1.غذا خوردن بدون شستن دست.

 

2.غذا خوردن بدون گفتن بسم الله.

 

3.غذا خوردن در تاریکی

 

4.غذا خوردن درحالت تکیه

 

5.نوشیدن درحالت ایستاده

 

6.خوردن نوشیدن درحالت جنابت

 

7.استفاده از ظروف شکسته.

 

8.قطع کردن نان با دندان

 

9.خوابیدن بعد نماز صبح تا طلوع خورشید.

 

10.خوابیدن بین مغرب وعشاء

 

11.ادرارنمودن زیردرخت

 

12.ادرار نمودن درحالت ایستاد

 

13.ادرار نمودن درحمام

 

14.جارو زدن منزل موقع شب

 

15.شانه کردن زنان سر خود را درحالت ایستاده 

 

16.دعا نکردن برای پدر مادر

 

17.کوتاه کردن ناخن با دندان

 

18.صدا زدن پدر مادر با اسم آنها

 

19.گذاشتن تار عنکبوت در خانه

 


انتهای پیام/8/