مجله اینترنتی چلچله - کد : 11782 |[1394-05-25 19:06:01]
»
»قرآن درمانی

 قرآن درمانی و خواص سوره های قرآن

چاپ این صفحه قرآن درمانی

 

 

- رفع سرماخوردگی و زكام: خواندن سوره شرح

 

- درمان تاری ديد چشم: خواندن سوره انفطار

 

- رفع آبريزش چشم: خواندن سوره عبس

 

- درمان آب مرواريد: خواندن سوره بينه

 

- درمان بيماری كبد: خواندن سوره قصص 

 

- رفع بی خوابی: خواندن سوره انبياء 

 

- به خواب نرفتن: خواندن سوره نبأ

 

- بندآمدن ادرار: خواندن سوره شرح

 

- عدم سقط جنين: خواندن سوره قلم

 

- رفع درد گوش: خواندن سوره اعلی

 

- رفع وسواس: خواندن سوره ياسين

 

- درمان يبوست: خواندن سوره دخان

 

- درمان بواسير: خواندن سوره اعلی

 

- رفع درد مفاصل: خواندن سوره سجده

 

- قطع شدن تب: خواندن سوره سجده

 

- باردار شدن: خواندن سوره عمران

 

- رفع اضطراب و نگرانی: خواندن سوره انسان

 

- بيداری به موقع از خواب: خواندن سوره كهف

 

- زود سخن گفتن كودك: خواندن سوره اسراء

 

- قطع خونريزی بدن: خواندن سوره لقمان

 

- بركت مغازه: خواندن سوره غافر

 

- دوری حوادث بد از خانه: خواندن سوره مريم

 

- ايمن شدن از قدرت زورمندان: خواندن سوره جاثيه

 

- ايمن شدن از حوادث ناگوار: خواندن سوره مجادله

 

- كفاره گناه: خواندن سوره كهف

 

- عاقبت به خير شدن: خواندن سوره مؤمنون

 

- افزايش بركت خانه: خواندن سوره های مريم/ واقعه

 

- توبه نصوح: خواندن سوره های تحريم/ طلاق

 

- كاهش گريه نوزاد: خواندن سوره های غاشيه/ ابراهيم

 

- ادای قرض: خواندن سوره های عاديات/ تحريم 

 

- رفع درد دندان: خواندن سوره های قلم/ غاشيه

 

- رفع دل درد: خواندن سوره های توحيد/ قصص

 

- گرفتن از شير مادر: خواندن سوره های ابراهيم/ بروج

 

- رفع لرزه بدن: خواندن سوره های زلزله/ قدر/ شمس

 

- درمان درد قلب: خواندن سوره های انسان/ قريش/ فصلت

 

- رفع سردرد: خواندن سوره های سجده/ فاطر/ دخان

 

- بيماری طحال: خواندن سوره های غافر/ ممتحنه/ قصص

 

- آزادی زندانی: خواندن سوره های معراج/ طور/ حديد

 

- ايمن از جن: خواندن سوره های ناس/ محمد/ جن

 

- شاهد ظهور امام عصر (عج): خواندن سوره های اسراء/ حديد/ تغابن

 

- زايمان راحت: خواندن سوره های عمران/ ذاريات/ انشقاق

 

- افزايش شير مادر: خواندن سوره های حجر/ ياسين/ حجرات/ ق

 

- افزايش حافظه: خواندن سوره های ياسين/ فتح/ قلم/ حشر

 

- ايمن از چشم زخم: خواندن سوره های فلق/ يوسف/ ياسين/ جن

 

- خير و بركت دو عالم: خواندن سوره های فتح/ حجرات/ طور/ نصر

 

- رفع درد چشم: خواندن سوره های فصلت/ الرحمن/ منافقون/ همزه

 

- ايمن از دزد: خواندن سوره های شعراء/ توبه/ مريم/ فتح

 

- بيمه جان و ثروت و خانواده: خواندن سوره های نور/ فتح/ قدر/ توحيد

 

- كاهش بيماری كودك: خواندن سوره های احقاف/ بلــد/ فلق/ ناس

 

- ايمن از خطر در سفر: خواندن سوره های صف/ علق/ شوری/ طور

 

- رفع تشنج و صرع: خواندن سوره های ليل/ تحريم/ ق/ غافر/ زخرف

 

- مورد احترام نزد مردم: خواندن سوره های زمر/ احقاف/ قمر/ واقعه / شمس

 

- نورانی شدن چهره: خواندن سوره های فجر/ قيامت/ كهف/ شوری/ ياسين

 

- رفع تنگدستی: خواندن سوره های كهف/ ياسين/ واقعه/ محمد/ همزه

 

- مرگ آسان: خواندن سوره های همزه/ يوسف/ صافات/ ق/ ذاريات

 

- رفع فشار و عذاب قبر: خواندن سوره های نساء/ احزاب/ ياسين/ قلم/ تكاثر

 

- محفوظ از بلا: خواندن سوره های انعام/ فلق/ حديد/ حشر/ توحيد

 

- رفع ترس: خواندن سوره های زلزله/ حجرات/ مريم/ فتح/ عاديات

 

- برآورده شدن حاجات: خواندن سوره های حمد/ نوح/ كافرون/ توحيد/ انعام

 

- درمان بيماری: خواندن سوره های فلق/ منافقون/ لقمان/ حمد/ محمد

 

- ثروت و روزی وافر: خواندن سوره های همزه/ شمس/ صافات/ حمد/ حجر

 

- بخشش گناهان: خواندن سوره های توحيد/ فجر/ حمد/ غافر

 

 


انتهای پیام/8/