مجله اینترنتی چلچله - کد : 11911 |[1394-06-16 11:19:01]
»
»طرز بافت کلاه قلاب بافی

 راحت ترین بافت کلاه نقاب دار با قلاب

چاپ این صفحه طرز بافت کلاه قلاب بافی

 

 

برای بافت این کلاه که با قلاب بافته میشه حدود ۱۰زنجیره زده و حلقه کنید.ده تا پایه بلند زده و سپس از رج بعد روی هر پایه ,یه پایه از رو ببافید(مثل کشباف)و یه پایه معمولی اضافه کنید.

رج بعد پایه ای را که از رو بافته بودید دوباره از رو ببافید ولی به پایه های معمولی یه پایه اضافه کنید.

از رجهای بعد پایه های رو تا آخر بافت به همون ترتیب بافته میشه,فقط روی پایه اول و آخر هرقسمت یه پایه اضافه کنید.

وقتی گردی به اندازه دلخواه رسید حدود چهار انگشت بسته بدون کم و زیاد کردن بافت رو ادامه بدید.

برای نقاب کلاه حدود یک سوم پایه ها رو در نظر بگیرید و با پایه کوتاه نقاب رو ببافید ..فقط در هر رج بافت از هر طرف یه پایه کمتر بزنید ..در دو رج آخر نقاب پایه کوتاه ها را تا دورتا دور کلاه ادامه بدید.

بندینک روی کلاه:به اندازه طول نقاب زنجیره بزنید ..دوردیف پایه بلند بزنید.وبا دوتا دکمه روی کلاه بدوزید.

 

طرز بافت کلاه قلاب بافی

 


انتهای پیام/8/