مجله اینترنتی چلچله - کد : 11916 |[1394-06-16 13:41:01]
»
»طرز بافت ژاکت زنانه

 آموزش ژاکت زنانه

چاپ این صفحه طرز بافت ژاکت زنانه

 

وسایل مورد نیاز :

 

1- کلاف 100 گرمی 6 عدد 2- قلاب شماره 3

نمونه بافت : پایه بلند و آناناسی

 طریقه بافت :

ابتدا دور شکم را اندازه گرفته و اندازه بدست آمده را تقسیم بر 2 می‌کنیم فرضاً اگر دور شکم 92 سانتی متر باشد یعنی ما اینجا دو قسمت 46 سانتی متری 46=2÷ 92 باید داشته باشیم. چون جلو بافت ما به صورت دو تکه بافته می‌شود و جلو باز است. باز عدد 46 را تقسیم بر 2 می‌کنیم عدد 23 اندازه نصف تکه جلو ما خواهد شد. 23= 2÷46 چون در این نوع ژاکت جلو بافت یعنی دور تا دور بافت بعد از اتمام دورگیری و حاشیه بافی شده است پس به تعداد کمتری زنجیر نیاز داریم. 18 دانه زنجیر بافته. بعد از اینکه تعداد زنجیرهای دلخواه را بافتیم به این صورت عمل می‌کنیم .

 

رج 1) 3 زنجیر بافته و روی اولین دانه زنجیر بافته شده یک پایه بلند می‌بافیم، در دومین دانه یک پایه بلند دیگر تا 6 بار تکرار می‌کنیم. یعنی باید 6 پایه بلند در 6 زنجیر بافته شود، 2 زنجیر و یک دانه از زنجیرهای پایه را رد می‌کنیم در دومین دانه یک پایه بلند می‌بافیم، 2 زنجیر در دانه چهارم یک پایه بلند ، 2 زنجیر و در دانه ششم یک پایه بلند، دوباره 6 پایه بلند دیگر می‌بافیم یعنی روی بافت، زنجیر ما 6 پایه بلند و 3 بافت مربع داریم.

 

* نکته : دانه ها را باید طوری تنظیم کرد که شروع بافت 6 پایه بلند داشته باشیم و آخر بافت را نیز با 6 پایه بلند به پایان برسانیم.

 

 رج 2) 3 زنجیر بافته و روی 6 پایه بلند رج قبل 6 پایه بلند دیگر بافته می‌شود2 زنجیر یک مربع را رد می‌کنیم در دومین مربع 5 پایه می‌بافیم. 2 زنجیر و 6 پایه بلند روی 6 پایه بلند رج قبل ، این کار را تا آخر ادامه می‌دهیم. رج 3) 3 زنجیر و روی 6 پایه بلند رج قبل 6 پایه بلند می‌بافیم 2 زنجیر و در اولین 5 پایه بلند رج قبل با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، 3 زنجیر و در دومین پایه بلند با پایه کوتاه وصل می‌کنیم، این کار را تکرار می‌کنیم که باید روی 5 پایه بلند رج قبل 4 حلقه 3 زنجیره داشته باشیم، دوباره 2 زنجیر و 6 پایه بلند روی 6 پایه بلند رج قبل تا آخر بافت را به همین صورت ادامه می‌دهیم. رج 4) 3 زنجیر و 6 پایه بلند روی 6 پایه بلند رج قبل بافته 3 زنجیر و در اولین حلقه با پایه کوتاه وصل کرده 3 زنجیر و در حلقه دوم با پایه کوتاه وصل کرده که باید جمعاً 3 حلقه 3 زنجیره روی 4 حلقه رج قبل داشته باشیم. کار بافت را یک رج دیگر ادامه می‌دهیم حلقه‌‌های ما در رج بعد به یک دانه می‌رسد که در رج بعد در همان حلقه یک دانه ای روی آناناس 5 پایه بلند رج اول تکرار می‌شود. یعنی آناناس بعدی.بافت را تا بلندی دلخواه یعنی تا سرشانه بدون هیچ کم کردنی چه از طرف یقه و چه از طرف آستین ادامه می‌دهیم.قسمت جلو را به همین صورت می‌بافیم تا حلقه به یک دانه برسد.

طریقه بافت پشت :

 

 45 سانتی متر زنجیر بافته شود و بافت را طبق نمونه جلو تا بلندی مورد نظر ادامه می‌دهیم. با این تفاوت که کار را تا جایی ادامه می‌دهیم که 5سانتی متر مانده باشد تا بافت ما به بلندی تکه جلو برسد. بعد به این صورت عمل می‌کنیم. به اندازه سرشانه جلو از بافت پشت کم کرده و همان تعداد اندازه را تا 5 سانتی متر ادامه می‌دهیم.

 

دوباره از سمت چپ بافت به اندازه سرشانه جلو از بافت را تا 5 سانتی متر دیگر می‌بافیم. وسط این دو بافت، بافته نمی‌شود و بافت ما به صورت یک نیم مربع درمی‌آید. وقتی بافت تکه جلو و پشت را به اتمام رساندیم، درزهای کناری و سرشانه‌ها را به هم دوخته و از یک گوشه بافت از لبه پایین بافت نخ را وصل کرده و حاشیه بافی یقه را دورتادور جلو و پشت بافت ادامه می‌دهیم. حاشیه بافی را نیز به اندازه پهنای دلخواه انجام می‌دهیم.

طریقه بافت آستین ها :

 

 به اندازه گشادی آستین زنجیر بافته و بافت را طبق طرح نمونه ادامه می‌دهیم تا بلندی دلخواه برای کم کردن حلقه آستین از هر دو طرف بافت ابتدا 3 دانه از پایه بلندها را نمی‌بافیم کا را برمی گردانیم و بافت را ادامه می‌دهیم در رج بعد دوباره 3 دانه از پایه بلندها را در هر دو طرف نمی‌بافیم بعد از آن هریک رج درمیان یک دانه از بافت کناری را از هر دو طرف نبافته کار را برمی گردانیم تا حلقه آستین به20 سانتی متر برسد. آستین بعدی را نیز به همین صورت بافته و در آخر آستین ها را هم به بافت اصلی وصل کرده و کار ما به پایان می‌رسد.

 
 

انتهای پیام/8/

مطالب مشابه :

مطالب تصادفی :