مجله اینترنتی چلچله - کد : 11923 |[1394-06-23 20:20:01]
»
»آموزش جامدادی خرگوشی

 تنه خرگوش(جامدادی):

چاپ این صفحه آموزش جامدادی خرگوشی

 

 

 

چهار زنجیره میزنیم و گرد میکنیم داخل گردی شش تا پایه میزنیم وبعدبه ۱۲میرسونیم بعد۱۸بعد۲۴و...... تا دانه ها به۸۴برسد و۶رج ساده بافی میکنیم حالا برای جای زیپ یک زنجیره

میزنیم وکارا برمیگردانیم وشروع میکنیم به بافتن تا اخر باز برمیگردیم وتا اخر ۱۷تا۲۰سانت برای جای زیپ میبافیم بعدپایه هارا به هم وصل میکنیم و ۶ رج ساده میبافیم وشروع میکنیم

به کم کردن تا دانه ها به۶برسد وتمام 

پاهای خرگوش:

 دانه هارا به۳۰میرسانیم و۱۰تا۱۲رج ساده بافی میکنیم وتمام برای پاها ۴عدد تهیه کنید

گوشها:

دانه هارا به ۲۴میرسونیم۱۰تا۱۲رج ساده بافی و کم میکنیم به۱۸میرسونیم بعد۹تا۱۱رج ساده بافی و تمام

دم:

دانه هارا به۲۴میرسانیم۵رج ساده بافی و تمام.

بینی:

برای بینی هم با کاموا وسوزن چند کوک میزنیم

 

آموزش جامدادی خرگوشی

 


انتهای پیام/8/