مجله اینترنتی چلچله - کد : 7267 |[1393-03-11 08:16:01]
»
»همه چيزش درست بود

همه چيزش درست بود

فكر ميكرد باحجاب است

چاپ این صفحه همه چيزش درست بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همه چيزش درست بود

فكر ميكرد باحجاب است

فكر ميكرد نماز خوان است(1)

فكر ميكرد كارش درست است

فكر ميكرد به بهشت مي رود!(2)

امــّـــا

امـــــآن از غفلت!

همه اش در حد يك فكــــر بود.

نه تنـــها،

بهشــت خود را به كوهــان شتــري فروخت،

بلـــكه

لـعنـتِ هميشگي را هم به اِزايـــش خريــده بـود(3)

 

 

 

 

1.رسول خدا - صلّي الله عليه و آله : زماني که ديديد زناني موهاي سر خود را مثل برآمدگي پشت شتر نموده و در ميان نامحرمان ظاهر مي شوند، به آنها بگوئيد که نمازشان قبول نيست.«کنزالعمال/ ج 16/ ص 392»

 

 

 

2.پيامبر اعظم صلي الله و عليه و آله : دو گروره از دوزخيان را ديدم که در اين زمان هنوز نيامده اند ... زناني که پوشيده ولي برهنه اند .... سرهايشان را مانند کوهان شتر برجسته مي کنند، اينان به بهشت نمي روند و بوي بهشت را که از فاصله اي بسيار زياد به مشام مي رسد، استشمام نمي کنند. «ميزان الحکمه/ج1/ص530»

 

 

 

3.رسول خدا - صلّي الله عليه و آله: در آخر الزمان از ميان امت من زناني خواهند آمد که پوشش دارند اما برهنه اند و بر سرهايشان بر آمدگي مانند کوهان شتر خراساني وجود دارد ... پس آنان را لعنت کنيد که ملعونند. «صحيح مسلم /ج6/ص168»

 

 

منبع:مثبت ها

 

 

 


انتهای پیام/6/