مجله اینترنتی چلچله - کد : 7462 |[1393-03-18 05:21:01]
»حجاب
»از يكجايـے بـ‌ه بعد بايد براي خودش باشے

از يكجايـے بـ‌ه بعد بايد براي خودش باشے

چاپ این صفحه از يكجايـے بـ‌ه بعد بايد براي خودش باشے

 

 

 

دختركـ از گذشتـ‌ه اش پشيماלּ بود.

خستـ‌ه از نگآه هاي هوس آلود

امآ خجالـت مے كشيد برگردد

مے ترسيد از همهمـ‌ه ها و پچ پچ ها...

بگذار من بـ‌ه تـو بگويم: خواهرمـ‌!

از يكجايـے بايد همـ‌ه پلهاي پشت سرت را خراب كنے

از يكجايـے بـ‌ه بعد بايد براي خودش باشے

يك جاهايـے بايد سرت را بيندازي پاييـלּ و فقط بـ‌ه خودش توكل كنے(1)

بدوלּ شنيدלּ هيچ صدايے...

آيا او بـراي تو كافے نيست؟ (2)

 1.وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ : و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس {آل عمران / ١٢٢}


2.أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ : آیا خدا برای بنده اش کافی نیست {زمر/ 36}

 

 

 

منبع:مثبت ها

 


انتهای پیام/6/