مجله اینترنتی چلچله - کد : 9304 |[1393-07-30 15:44:01]
»
»جمله های عاشقانه و احساسی به موضوع منتظر بودن

انتظارت چه زیباست …

چاپ این صفحه جمله های عاشقانه و احساسی به موضوع منتظر بودن

 

 

 

 

 

 

 

انتظارت چه زیباست

وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو

تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …

 

 

:: ::

 

 

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده

لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده…

تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…


 

:: ::

 

 

شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد

هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!

 


:: ::

 

 

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد امــا هــرگــز نیــا!

اگــر بیــایــی

هــمه چیــز خــراب می شــود!

دیــگر نــمی تــوانــم اینــگونــه بــا اشتــیاق

بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!

مــن خــو کــرده ام

بــه ایــن انتــظار،

بــه ایــن پــرســه زدن هــا در اسکــله و ایستــگاه!

اگــر بیــایــی مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟:: ::

 

 

و حالا انتهای کوچه شعر

منم با انتظاری مبهم و زرد

ولی ایکاش جادوی نگاهت

غزل های مرا غارت نمی کرد

 


:: ::

 

 

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست

بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست

دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم

ولی برای دل من مزار هم خوبست…

 

 

:: ::

 

 

دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است…

ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت …

 


:: ::

 

 

آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم

که تمامی دربهای باز،

بر روی پاشنه انتظار پوسیدند


 

:: ::

 

 

تا زنده ام می نشینم به انتظارت

شاید هم نیایی …

من کارم را می کنم …

 

 

 

 


انتهای پیام/19/