مجله اینترنتی چلچله - کد : 10393 |[1393-11-16 06:17:01]
»
» حجاب چیست؟

حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.

چاپ این صفحه  حجاب چیست؟

 

 

 

 

حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

 

حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.

 

حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

 

حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.

 

حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.

 

حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

 

حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است.

 

حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.

 

حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.

 

حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.

 

حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی اس

 

 


*********************************

 


حجاب چيست ؟؟


 

واقعا حجاب چیست و چه اثری در زندگی دارد؟

 

انچه که قبل از هر معنای دیگری در رابطه باحجاب به ذهن می آید این است که زن در هنگام برخورد با مردان اندام وزیبایی های خودرا بپوشاند وجلوه گری وجلب توجه نکند ورابطه او با دیگران رابطه انسانی باشد نه رابطه جنسیتی ؛

 

اما با توجه به انچه بیان شد وبانگاهی دقیق تر حجاب یعنی ابزار کنترل و جهت دهی به تمایلات و گرایشات درونی یعنی نمی گذارد که هرکسی هرکاری را انجام دهد به همین دلیل باعث میشود تا زمینه تمر کز فکری و روحی بترای برای پرداختن به امور اساسی در زندگی فراهم شود و از انجا که روح بشر دوست دارد در موقعیت های مختلف عکس العمل هایی چه بسا نا پسند را از خود اشکار سازد بنابراین نساز به ابزاری برای مهار سازی دارد

 

برای همین حجاب وضع شده است تا ابزاری برای تعادل و کنترل رفتار انسان باشد واقعا یک زن یا حتی مرد با پوششی نا مناسب می تواند از دیگران انتظار داشته باشد که با او بر اساسشخصیت انسانی اش و به شکل محترمانه رفتار کنند در حالی که با بد حجابی یا بی حجابی خود مستقیما به دیگران میگویند مجذوب جنسیت و زیبایی اندام من باشید نه شخصیت و جایگاه من باید توجه داشت که جامعه محل کار و تمرکز فکری و رفتاری است نه موقعیتی برای خوش گذرانی های شخصی ......

 

 

 

 

 


انتهای پیام/19/
برچسب ها : , حجاب , چیست , مجله , چلچله