مجله اینترنتی چلچله - کد : 10638 |[1393-12-23 06:54:01]
»من حجاب را دوست دارم
»شک نکن بانو جان با همین چادر مشکی ....

 

 

شک نکن بانو جان
با همین چادر مشکی ....

چاپ این صفحه شک نکن بانو جان با همین چادر مشکی ....

 


شک نکن بانو جان
با همین چادر مشکی
گرچه در ظاهر ، تو
جلوه های تن خود پوشاندی
شاید از حس خود آرایی تن بگذشتی
یا به تحقیر و تمسخر
که دوصد دختر همسایه و فامیل نثارت کردند
لحظه ای رنجیدی
شایدم زیر همان چادر معصوم خودت
گریه ای هم کردی
ولی آخر خانوم
توبدان خوب که از هر کس زیبای دگر زیبایی
.
با حجابم!عسلم
ماه با آن همه زیبایی خود
با همه حس غرورش
گر ببیند تو و آن چادر تو
گویدت ماه تویی ای بانو
از خجالت بشود تیره و تار
.
نازنینم
گل اگر بوی لطیفی دارد
اگر احساس غریبی دارد
یا اگر مست کند حس مسیحایی او
ماه بانو
تو اگر بوی حجابت به گلستان برسد
همه از مستی تو پر پر و شیدا بشوند.
.
افتخار دل من، هستی من
چادرت ارثیه حضرت زهرا ست گلم
قدر آن را تو بدان
که همین چادر تو
بال پرواز تو باشد سوی دیدارخدا...
قدر آن را تو بدان....
.
علی سلطانی وش


انتهای پیام/6/