مجله اینترنتی چلچله - کد : 11682 |[1394-05-11 07:02:01]
»
»من حجاب را دوست دارم

من حجاب را  دوست دارم

چاپ این صفحه من حجاب را  دوست دارم

 

 

من حجاب را دوست دارم

 

 

مـــــَـــن ســـــاده ام مــــــثـــل چـــــادرمــــــ

مَن یک دخترم

اَز نوع چادُریَش

مَن خودَم را و خُدایَم را قبول دارم و این برایم اَز تمام دُنیا با اَرزش تر اَست

توی خیابان که راه میروم:

نَه نگران پاک شدن خَط خَطی هآی صورَتم هَستم

وَ نَه نگران مورد قبول واقع نَشدن

تنها دَغدَغِه ام عَقب نَرفتن چادرم هست و بس

مـــــَـــن ســـــاده امـــــــ

مــــــثـــل چـــــادرمــــــ

بی حکمـت نیسـت...

رنگ سیــاه چــادرم را می گویـم !

اینکـه تمـام تـابـش ِ خـورشیـد را می گـیرد و ذخیـره می کنـد برایم

 

 


انتهای پیام/6/