مجله اینترنتی چلچله - کد : 11859 |[1394-06-08 06:11:01]
»داروخانه معنوی
»آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

تجارت کردن موجب زیاد شدن عقل می شود

چاپ این صفحه آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند

 

 

 

آدابى که موجب زیادى عقل مى شوند
۱ - استعمال بوى خوش
۲ - مسواک کردن
۳ - تجارت کردن
۴ - مسافرت کردن
۵ - حجامت کردن
۶ - مشاوره کردن
۷ - خوردن سرکه
۸ - خوردن شنبلیله
۹ - خوردن کرفس
۱۰ - خوردن کندر
۱۱ - خوردن به
۱۲ -خوردن ترنج
۱۳ - خوردن سداب
۱۴ - خوردن کدو
۱۵ - خوردن چغندر

  مکروهاتى که باعث کمى عقل مى شوند
۱ - پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
۲ - شوخى و مزاح کردن زیاد
۳ - زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
۴- بول کردن در آب ایستاده (راکد)

5 - دست کشیدن از تجارت


 

منبع:گنج های معنوی
انتهای پیام/6/

مطالب مشابه :

مطالب تصادفی :