مجله اینترنتی چلچله - کد : 11959 |[1394-07-08 17:10:01]
»انواع بافتنی
»آموزش بافت کلاه پاپیونی

 بافت کلاه پاپیونی

چاپ این صفحه آموزش بافت کلاه پاپیونی

 

 

برای بافت این کلاه به اندازه دورسر زنجیره میزنیم 

رج اول روی تمام زنجیره هاپایه کوتاه میبافیم فقط روی 20تااززنجیره ها20زنجیره آنهاراجاگذاشته بقیه بافت را باپایه کوتاه ادامه میدهیم

 

وقتی هررج روی قسمت زنجیره هارسیدیم بجای پایه زنجیره(20)میبافیم

 

تاهشت رج بعدروی زنجیره هارسیدیم 10زنجیره میبافیم بادوتاپایه بلندزنجیره هاراجمع میکنیم

 

یعنی زنجیره هاداخل بافت قرارمیگیرو

 

این کاردوباره بعدازهشت رج زنجیره تکدارمیشود

 

وقتی سه دسته پاپیون بازنجیره هادرست شد رج بعد20زنجیره رامیبافیم امانه برای پاپیون بعدی بلکه برای اینکه رج بعدازآن رویش پایه کوتاه ببافیم 

 

حالاتمام کلاه راباپایه کوتاه ادامه میدهبم

 

برای کاسه ای شدن بالای کلاه چون ازپایین شروع کردیم با کم کردن کلاه راجمع میکنیم ازفاصله8پایه یکی راجاگذاشته شروع کرده رج بعد7پایه یکی تاخرکار

 

آموزش بافت کلاه پاپیونی


انتهای پیام/8/