مجله اینترنتی چلچله - کد : 11964 |[1394-07-09 08:26:01]
»آموزش بافت کلاه بچه
»آموزش بافت کلاه قورباغه

آموزش مدل کلاه بافتنی کودکان به شکل حیوانات

چاپ این صفحه آموزش بافت کلاه قورباغه

 

 

 

بافت این کلاه از لبه کشباف شروع میشود.

 

با قلاب شماره ۵,۵، ۱۶ زنجیره بزنید.

 

رج اول: از دومین زنجیره شروع کنید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه بزنید ( ۱۵ خانه میشود) 

 

رج دوم: یک زنجیره بزنید و شیاری ببافید ( یعنی فقط قسمت پشت یا جلوی هر خانه را ببافید)، برگردید، رج دوم را تکرار کنید تا اندازه کار حدود ۴۵ سانت شود. سپس دو لبه کوتاه کار را با پایه کوتاه بهم وصل کنید. 

 

شکل دادن بالای کلاه

 

رج اول: در دور تا دور لبه کلاه ۶۰ پایه کوتاه بزنید ( انتهای هر رج را با پایه وصل به ابتدای کار وصل کنید.) 

 

رج ۲-۱۱: یک زنجیره بزنید. در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید. 

 

رج بعد: یک زنجیره بزنید. ( دو خانه بعد را یکی کنید، در ۸ خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر - ۵۴ خانه میشود. 

 

رج بعد: یک زنجیره بزنید. ( دو خانه بعد را یکی کنید، در ۷ خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر - ۴۸ خانه میشود. به همین ترتیب به کم کردن ادامه دهید تا زمانی که ۱۲ خانه باقی بماند. در رج بعد ( ۲ خانه یکی) کنید تا ۶ خانه بماند. جور کنید و خانه های رج آخر را جمع کنید.

 

چشم ( ۲ عدد) : با کاموای سفید و قلاب ۵,۵ یک حلقه درست کنید.

 

رج اول: یک زنجیره بزنید، درون حلقه ۵ پایه کوتاه بزنید. 

 

رج دوم: یک زنجیره بزنید، در هر خانه ۲ پایه کوتاه بزنید - ۱۰ خانه میشود. 

 

رج سوم: یک زنجیره بزنید، ( در خانه بعد ۲ پایه کوتاه، در خانه بعد یک پایه کوتاه بزنید) تکرار تا آخر - ۱۵ خانه میشود. یک رج دیگر به همین ترتیب ببافید و در خانه های تک پایه یک پایه و در خانه های جفت ۲ پایه بزنید - ۲۰ خانه میشود. 

رج ۵-۷: یک زنجیره بزنید، در هر خانه یک پایه کوتاه بزنید. 

 

رج ۸: یک زنجیره بزنید، ( ۲ خانه بعد یکی شود، در ۲ خانه بعد یک پایه کوتاه) تکرار تا آخر - ۱۵ خانه میشود. 

 

رج ۹: یک زنجیره بزنید، ( ۲ خانه بعد یکی شود، در خانه بعد پایه کوتاه) تکرار تا آخر - ۱۰ خانه میشود. کور کنید. درون چشم را الیاف گذاری کنید و از خانه های رج آخر کاموا رد کنید و بکشید. سپس با کاموای سبز یک حلقه درست کنید و مانند ۷ رج اول چشم ببافید. سپس یک رج شیاری ببافید و کور کنید. روکش سبز را روی قسمت سفید قرار دهید و بدوزید.

 

آموزش بافت کلاه قورباغه

 


انتهای پیام/8/